Pevnost Hanička se stavěla v letech 1936 – 1938 firmou Ing. Bedřich Hlava z Prahy. Stavba za více jak 28 milionů  předválečných korun byla hotova za 22 měsíců. Mnichovská dohoda zapříčinila, že vybudované dělostřelecké opevnění se muselo bez boje opustit. Nešlo pouze o Haničku, ale i o další postavené obranné tvrze.

Původní plány s pevností

Velitelem byl mjr. pěchoty Jaroslav Mikuláš Novák a posádka měla mít podle plánu 426 mužů + rotu  pěchoty k obraně okolního překážkového systému. Mohly se sem dopravit takové zásoby munice, jídla a dalších potřeb,  že by tady posádka neměla problém přežít i několikaměsíční boj a obklíčení. Po válce se stala Pevnost Hanička majetkem Československé armády a podzemí bylo přístupné jen několik delegací a studentů vojenských vysokých škol. V podzemí se také zkoušel systém pro metro v Praze. V období 1967 – 1968 dochází ke zmenšení počtu vojenské posádky a po roce 1968 se na Haničku stěhují za okupace sovětská vojska.

Zpřístupnění pevnosti veřejnosti

Pro Sovětská vojska nebyla ideální zásoba vody a tak na řadu přišel plán zpřístupnění objektu veřejnosti. Což se podařilo celkem brzy – hned v roce 1969. Provázelo se při baterkovém světle a později se trasy osvětlily agregátem. V roce 1972 si Haničku vybral k natáčení filmu Dny zrady režisér Otakar Vávra. Začali se zde také dělat novodobé úpravy, některé objekty se zavážely.

Historický fotka Pevnosti Hanička
Historický fotka Pevnosti Hanička

Opětovné uzavření a protiatomový kryt

V letech 1975 – 1995 byla  Hanička pro veřejnost uzavřena. Federální ministerstvo vnitra zde zřídilo protiatomové válečné stanoviště pod krycím jménem Kahan. Přežití tady mělo být umožněno několika vyvoleným lidem. Podzemí nepostrádalo moderní technologie, mezi jinými úpravnu vody, strojovnu na výrobu elektrické energie, místnosti pro osádku.  Přestavba pokračovala i po roce 1989 a zastavila se až v roce 1993. V roce 1995 ji Policie ČR označila jako nevyužitelnou a nepotřebnou, z Pevnosti Hanička se stává muzeum a prohlídkový objekt.

Prozkoumejte i pestré okolí tvrze Hanička. Navštivte další turistické zajímavosti této krásné lokality, využít můžete i turistických tras, které Vás provedou po malebném okolí.